Saneguru ji..!!

Tribute to Pandurang Sadashiv Sane(Saneguru ji) on his death anniversary.
Sunday, June 10, 2018
Saneguru ji..!!