See what hon. CM has to say about all the fake allegations made against me.

माझ्यावरच्या प्रत्येक खोट्या आरोपावर माननीय मुख्यमंत्र्यांच मत