Four Shivsena Gram panchayat members on joining BJP..!!

Friday, December 15, 2017

Welcomed Four Gram panchayat members of the Shiv Sena on joining BJP Poojaji Vishwanath Kandalkar, Jitendra Dayaram Koli, Pradeep Namdev Jhalte, Vishnu Sukhdev Jhalte, along with activists at Pimprala Tal. Muktainagar. 

Four Shivsena Gram panchayat members on joining BJP..!!
Four Shivsena Gram panchayat members on joining BJP..!!
Four Shivsena Gram panchayat members on joining BJP..!!
Four Shivsena Gram panchayat members on joining BJP..!!
Four Shivsena Gram panchayat members on joining BJP..!!