मौजे काकोड़ा ता. मुक्ताईनगर येथे केंद्र सरकारच्या तीन वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्त उज्ज्वला गैस योजनेतून लाभार्थिना गैस वाटप केली तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनाची माहिती ग्रामस्थांना दिली..

शुक्रवार, May 26, 2017
मौजे काकोड़ा ता. मुक्ताईनगर येथे केंद्र सरकारच्या तीन वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्त उज्ज्वला गैस योजनेतून लाभार्थिना गैस वाटप केली तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनाची माहिती ग्रामस्थांना दिली..
मौजे काकोड़ा ता. मुक्ताईनगर येथे केंद्र सरकारच्या तीन वर्ष पूर्ण झाल्या निमित्त उज्ज्वला गैस योजनेतून लाभार्थिना गैस वाटप केली तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनाची माहिती ग्रामस्थांना दिली..