आज श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे संत सावतामाळी कृषीनगरी मध्ये 'कृषी पंढरी ' या कृषी प्रदर्शनाचे उदघाटन करताना

गुरुवार, July 14, 2016
आज श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे संत सावतामाळी कृषीनगरी मध्ये 'कृषी पंढरी ' या कृषी प्रदर्शनाचे उदघाटन करताना
आज श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे संत सावतामाळी कृषीनगरी मध्ये 'कृषी पंढरी ' या कृषी प्रदर्शनाचे उदघाटन करताना
आज श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे संत सावतामाळी कृषीनगरी मध्ये 'कृषी पंढरी ' या कृषी प्रदर्शनाचे उदघाटन करताना
आज श्री क्षेत्र पंढरपूर येथे संत सावतामाळी कृषीनगरी मध्ये 'कृषी पंढरी ' या कृषी प्रदर्शनाचे उदघाटन करताना