लोकप्रिय नेते

श्री. एकनाथराव खडसे हे अतिशय लोकप्रिय नेते आहेत आणि १९९५ पासून मुक्ताईनगर मधून ( पुर्वीचे एदलाबाद) सलग पाच वर्षे विधानसभेत निवडून आलेले नामवंत लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यांनी महाराष्ट्रातील विविध मुद्दे तसेच विशेषतः महाराष्ट्रातील ज्वलंत विषय विधानसभा अधिवेशनापर्यंत पोचविले. त्यांच्या उल्लेखनीय अशा वक्तॄत्वाने त्यांनी नेहमीच अधिवेशनात छाप पाडली आहे. शेतकर्यांच्या प्रश्नांना सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न ते नेहमीच करतात.

एक सिंचन मंत्री म्हणून त्यांनी १९९७ ते १९९९ ह्या कालावधीमधे संपूर्ण महाराष्ट्रातील अनेक सिंचन प्रकल्प मंजूर केले तसेच अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण केले. कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत पाटबंधारे प्रकल्पांना गती दिली. विशेषतः " आधी पुनर्वसन, मग पाटबंधारे प्रकल्प " असा पुरोगामी निर्णय घेतला. या कालावधीमधे, त्यांनी उत्तर महाराष्ट्रासाठी तापी खोरे महामंडळाची स्थापना केली व खानदेशातील रुपये ५००० कोटीचे प्रलंबीत प्रकल्प पूर्ण केले. त्यांनी मुक्ताईनगर जिल्हयातील २५०० कोटी रुपयांच्या उपसा सिंचन प्रकल्पांना मंजूरी देऊन उत्तेजन दिले.