काही आठवणी अविस्मरणीय असतात.. अगदी या फोटो सारख्या..!